Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των νομίμων διατάξεων προσλαμβάνονται καθηγητές και δάσκαλοι σε δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες μονάδες εκπαίδευσης, με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται βρίσκονται στους επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ, του ημερολογιακού έτους 2008. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού τους  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει  νεότερη ενημέρωση, με το οποίο θα παρέχονται πληροφορίες προς τους διορισθέντες για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες με τους διορισθέντες εκπαιδευτικούς βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.