Επιμορφωτική Ημερίδα
Επιμόρφωση

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 2021

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει υπό την αιγίδα του το 37ο Διεθνές Συνέδριο Σεισμολογίας “The 37th General Assembly of the European Seismological Commission (ESC)” εξ αποστάσεως κατά το διάστημα 19 – 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και δημοφιλέστερο Σεισμολογικό Συνέδριο στην Ευρώπη, το οποίο αποτελεί τόπο συνάντησης για ακαδημαϊκούς και ερευνητές που διακρίνονται στον τομέα της σεισμολογίας και των συναφών επιστημονικών πεδίων. Εκτός από την παρουσίαση πρόσφατων αποτελεσμάτων και μεθοδολογιών σε θέματα αιχμής της επιστήμης της σεισμολογίας και της δομής του εσωτερικού της γης, θα καλυφθούν επιπλέον εφαρμοσμένες και κοινωνικές πτυχές της σεισμολογίας, όπως ο σεισμικός κίνδυνος, η σεισμική μηχανική, η εκπαίδευση και η πρόληψη των κινδύνων. Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμολογίας του 2021 θα δώσει έμφαση σε σεισμολογικά θέματα, όπως η σεισμοτεκτονική, η σεισμική ανισοτροπία, η ενόργανη και η ιστορική σεισμικότητα, ιδίως στη σεισμογενή περιοχή της νότιας Μεσογείου. Έμφαση δίνεται από τους Συνέδρους στον Ελλαδικό χώρο που χαρακτηρίζεται από σύνθετο γεωδυναμικό καθεστώς και υψηλή σεισμικότητα.

Στο 37ο Διεθνές Συνέδριο Σεισμολογίας συμμετέχει επίσης μεγάλος αριθμός νέων ερευνητών, καθώς και αναγνωρισμένων διεθνώς επιστημόνων. Συγκεκριμένα, αναμένεται να το παρακολουθήσουν τουλάχιστον 400 επιστήμονες. Θα διοργανωθούν 38 συνεδρίες, στις οποίες έχουν υποβληθεί περισσότερες από 600 περιλήψεις (προφορικές ή σε μορφή πόστερ). Επιπλέον, θα συμμετέχει και η Αμερικανική Σεισμολογική Εταιρεία (SSA). Επίσης, θα πραγματοποιηθούν και πέντε κεντρικές ομιλίες από επιστήμονες διεθνούς φήμης.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, διοργανώνεται και Σχολείο για νέους Επιστήμονες, το “Young Seismologist Training Course” (YSTC) το οποίο διεξάγεται μία εβδομάδα πριν από το Συνέδριο. Το Σχολείο απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες και έχει τίτλο “The Peter Bormann Young Seismologist Training Course (YSTC) of 2021: Seismology for Science and Society”. Το YSTC καλύπτει ένα εύρος σεισμολογικών θεμάτων, όπως η σεισμικότητα του Ελλαδικού χώρου, τα ρήγματα και ο σεισμικός κίνδυνος, οι πρόσφατοι σεισμοί της Κροατίας, η μακροσεισμική, η επαγόμενη σεισμικότητα, η υπολογιστική σεισμολογία, εφαρμογές μηχανικής μάθησης στη σεισμολογία, κατάλογοι σεισμών και πρόσβαση σε διεθνή σεισμολογικά δεδομένα.

Leave a Reply