Εφαρμοσμένες Τέχνες
Επιμόρφωση

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Τμήμα Φυσικής και ειδικότερα το Εργαστήριο Ατομικής & Μοριακής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργανώνει επιστημονική διημερίδα. Η επιμορφωτική διημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράμματος  Εθνικές Υποδομές του έργου HELLAS-CH της Πράξης «Συνέργεια ΕLI – LASERLAB Europe, ΗΙΡΕR & ΙΡΕRΙΟΝ-CH.gr», στις 29 και 30 Αυγούστου.

Το επίκεντρο του θέματος αποτελεί η αλληλεπίδραση δεσμών laser με την ύλη: επιτεύγματα και προοπτικές», ενώ καλύπτει το σύνολο της συνέργειας HELLAS-CH.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στη διημερίδα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: kkosmid@uoi.gr, όπου στο μήνυμα τους να συμπεριλάβουν τον τίτλο της ομιλίας τους, καθώς και την ημερομηνία παρουσίασης.

Leave a Reply