Εγκέφαλος
Επιστήμη

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Η Άνοια Τύπου Alzheimer (ΑΤΑ) και η Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ), ως πρώιμο στάδιο της πρώτης, εξελίσσονται σε διαστάσεις επιδημίας, παρεμποδίζοντας τον αυξανόμενο πληθυσμό των ηλικιωμένων να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του κοινωνικού συνόλου.

Η στροφή της επιστημονικής κοινότητας προς την Υποκειμενική Νοητική Διαταραχή (ΥΝΔ) αποτελεί γεγονός, παρουσιάζοντας εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τομέα των νευροεπιστημών.

Η διερεύνηση όλο και πιο πρώιμων σταδίων στην άνοια με σκοπό την εφαρμογή παρεμβάσεων, οι οποίες θα επιβραδύνουν την εξέλιξη επικεντρώνει την έρευνα σχετικά με την Υποκειμενική Νοητική Διαταραχή. Πλέον καινοτόμες μέθοδοι νευροαπεικόνισης, εφαρμόζονται συχνότερα σε παγκόσμια κλίμακα με σκοπό την έρευνα της λειτουργίας και των δομικών χαρακτηριστικών του εγκεφάλου σε νευρολογικά νοσήματα, εξαιτίας της ελπίδας που γεννιέται για παροχή περισσότερων πληροφοριών, οι οποίες θα διευκολύνουν την κλινική πρακτική.

Βάσει έρευνας που διεξήχθη, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα. Σύμφωνα με την έρευνα, υπογραμμίζεται πως το στάδιο της Υποκειμενικής Νοητικής Διαταραχής απαιτεί περαιτέρω διερεύνησης, διότι αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία. Πρώτη φορά αποδεικνύεται ότι με την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων νευροαπεικόνισης είναι δυνατό να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία εγκεφάλου των πρώιμων σταδίων, τα οποία είναι δυνατό να εξελιχθούν σε νόσο Alzheimer, με απώτερο στόχο την αναχαίτιση της πορείας της.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό στο Journal of Alzheimer’s Disease.

Leave a Reply