Επιμορφωτική Ημερίδα
Επιμόρφωση

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Το νέο τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με τις σπουδές ποντιακού πολιτισμού διοργανώνει διεθνές συνέδριο με αφορμή την συμπλήρωση δύο χρόνων από την έναρξη λειτουργίας της. Το συνέδριο έχει ως επίκεντρο του θέματος τη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι συνέπειές της κατά την περίοδο 1908 έως 1923.

Στο διεθνές συνέδριο θα συμμετέχουν προσκεκλημένοι ομιλητές, όπου θα συζητήσουν διεξοδικά το θέμα της γενοκτονίας και τις συνέπειες του. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο, διότι η είσοδος είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή συνεδρίου, είναι δυνατό ν’ αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:  www.ottomangenocides.com