Επιμορφωτική Ημερίδα
Επιμόρφωση

9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) συνδιοργανώνουν το ένατο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές.

Επίκεντρο συζήτησης του συνεδρίου θ’ αποτελέσει το θέμα «Μεταφορές 4.0: Η Ευφυής Εξέλιξη». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίγλη Ζαππείου, το χρονικό διάστημα από τις 24 έως τις 25 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Ο σκοπός της ημερίδας αποτελεί η προβολή των πεπραγμένων και των αποτελεσμάτων στην έρευνα που διεξάγεται στον κλάδο των μεταφορών σε εγχώριο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, ο στόχος της ημερίδας επικεντρώνεται στη συσχέτιση έρευνας και πολιτικής των μεταφορών, στην ανταλλαγή απόψεων σε θέματα έρευνας στον τομέα των μεταφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στη διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών στη χώρα.

Οι επιστημονικές εργασίες που έχουν υποβληθεί εντάσσονται σε κάποια από τις επιστημονικές προτάσεις:

 • Αστική κινητικότητα
 • «Έξυπνες» πόλεις
 • Αυτόνομες μεταφορές (όλα τα μέσα)
 • Εξηλεκτρισμός των μεταφορών (όλα τα μέσα)
 • Ασφάλεια των μεταφορών
 • Ανθεκτικότητα και ασφάλεια
 • Κυκλοφοριακά μοντέλα
 • Οικονομικά και Πολιτική των μεταφορών
 • Σχεδιασμός και Λειτουργία των μεταφορών
 • Μεταφορικές υποδομές
 • Εφαρμογή συνεργατικών συστημάτων
 • Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

Οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση ν’ αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από τον ιστότοπο.

Leave a Reply