Εγκέφαλος
Επιμόρφωση

6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ICACS 2022)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (https://ds.uth.gr/) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Σαββατοκύριακο 17 – 18 Σεπτεμβρίου 2022, θα διοργανώσει διαδικτυακά το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στους Αλγορίθμους, στην Υπολογιστική και στα Συστήματα / 6th International Conference on Algorithms, Computing and Systems (ICACS 2022).Το επιστημονικό συνέδριο ICACS διεξάγεται κάθε χρόνο από το 2017. Φέτος θα φιλοξενήσει και το 2nd Asia Workshop on Software Engineering (AWSE 2022).

Πλήρεις πληροφορίες παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες http://icacs.org/ και http://awse.org/.

Ειδικότερα, το συνέδριο ICACS/AWSE 2022 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά/εξ’ αποστάσεως, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 και την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom. Οι σύνδεσμοι (Zoom Meeting IDs) που είναι απαραίτητοι για τη διαδικτυακή σύνδεση/συμμετοχή στις ενότητες του συνεδρίου (για την παρακολούθηση των εργασιών του) παρουσιάζονται στο πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου:

http://upload.users.uth.gr/…/ICACS_AWSE_2022_full…

Η παρακολούθηση (διαδικτυακά) των παρουσιάσεων των εργασιών του ICACS/AWSE 2022 είναι ελεύθερη (δωρεάν) για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες, ερευνητές κλπ.).

Την έναρξη του συνεδρίου ICACS/AWSE 2022 θα κηρύξουν, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, στις 8:30 π.μ., ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής κ. Ζήσης Μαμούρης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Καθηγητής κ. Βασίλης Χ. Γερογιάννης, ως Πρόεδρος της Οργανωτικής/Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου (Conference Chair).

Αρχικά, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) κεντρικές ομιλίες (keynote talks).

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν 21 συνολικά επιστημονικές εργασίες (papers), οι οποίες έγιναν αποδεκτές μετά τη διαδικασία υποβολής και κρίσης των εργασιών (paper review) για να δημοσιευθούν στα Πρακτικά (Proceedings) του συνεδρίου.Οι ομιλητές (συγγραφείς των εργασιών) προέρχονται από διάφορες χώρες, ανά τον κόσμο (Κίνα, Ιορδανία, Ινδία, Δημοκρατία της Κορέας, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Αίγυπτο, Γερμανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα κλπ).

Τα Πρακτικά (Proceedings) του συνεδρίου ICACS/AWSE 2022 θα εκδοθούν από την ACM (Association for Computing Machinery), στις εκδόσεις της International Conference Proceedings Series (ICPS), με ISBN: 978-1-4503-9741-4, και αναμένεται να αποδελτιωθούν στις επιστημονικές βάσεις του Scopus και του Ei Compendex (Elsevier).

Leave a Reply