Πολιτιστικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΙΟΚΟΝΟΜΙΑΣ

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κίνας με 17 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης – China-CEECs (17+1), καθηγητές του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετείχαν ενεργά, στις 20 Απριλίου 2021, στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση, με θέμα “Forestry cooperation between China and Central and Eastern European Countries (CEECs)” .
Η συνάντηση αυτή διοργανώθηκε από κοινού από το φορέα Executive Coordinating Body of the 17+1 Forestry Cooperation Mechanism της Κίνας και από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα «Forest Bioeconomy Development and Cooperation between China and Central and Eastern European Countries».
Στην εκδήλωση πήραν μέρος περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι υπουργείων και εθνικών αρχών, ερευνητές και επιχειρηματίες από 11 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κίνα.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η έρευνα και η ανάπτυξη καινοτομιών, καθώς και η διερεύνηση δυνατοτήτων επιχειρηματικής συνεργασίας και ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των 17 χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Κίνας σε θέματα Βιοοικονομίας των Δασών. Η εν λόγω συνάντηση – σεμινάριο αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαλόγου σε ανώτερο επίπεδο, από τις χώρες -μέλη της πρωτοβουλίας China-CEECs (17+1) cooperation, ώστε να επιδιωχθεί η ανάπτυξη κοινών δράσεων και συνεργασιών μεταξύ των χωρών αυτών σε θέματα βιοοικονομίας των δασών. Στην κατεύθυνση αυτή, θα ακολουθήσει η διοργάνωση ενός παγκοσμίου συνεδρίουστις αρχές Ιουνίου του 2021.  

Οι προοπτικές ανάπτυξης εποικοδομητικών συνεργασιών σε θέματα βιοοικονομίας δασών και προϊόντων ξύλου μεταξύ της Ελλάδας, της Κίνας και των άλλων 16 χωρών της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Η εκπροσώπηση της Χώρας μας στα θέματα αυτά από το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, σε αγαστή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα αξιοποιήσουν στο μέγιστοκοινές δράσεις, όσον αφορά σε ερευνητικά προγράμματα, έμπρακτη υποστήριξη των κλάδων που σχετίζονται με το δάσος, το ξύλο και το έπιπλο, την εξωστρέφεια και την ανάδειξη της Ελλάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο και θέση.

Leave a Reply