Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημόνων με σπουδές διδακτορικού κύκλου σπουδών, με απώτερο στόχο την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τρέχων ακαδημαϊκού έτους.

Τ’ απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι / ες αποτελούν:

  • Aίτηση με αναφορά στο διδακτικό μάθημα.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για τίτλους της αλλοδαπής).
  • Βιογραφικό σημείωμα όπου θα συμπεριλαμβάνει το επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις.
  • Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
  • Βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας.
  • Συστατικές επιστολές.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε στις 4 Οκτωβρίου 2019.

Leave a Reply