Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Τριτοβάθμια

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 σε φοιτητές/-ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διατμηματικά μαθήματα πολωνικής γλώσσας (επίπεδο A1) (κωδικός: ΠΟΛ-Α1Β) κατά το χρονικό διάστημα 15 Φεβρουαρίου έως 4 Ιουνίου 2021 (απόφαση ΓΣ αριθμ. 19/9-10-2020).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην πολωνική γλώσσα (επίπεδο A1).
Πληροφορίες για το μάθημα
• Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
• Το μάθημα θα διδαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κάθε Τρίτη, 17:00 έως 19:15 από τη διδάσκουσα, κ. Monika Válková Maciejewska, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Adam Mickiewicz στο Πόζναν της Πολωνίας. Απαραίτητος εξοπλισμός για την παρακολούθηση του μαθήματος: Μικρόφωνο και κάμερα.
• Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021.
• Η παρακολούθηση των online μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στο τέλος του εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης.

Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) με αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13.00.
Θα επιλεγούν 15 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες-επικοινωνία: info@lance.auth.gr W: http://www.lance.auth.gr

Leave a Reply