Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ

Το Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Ο διαγωνισμός για την κάλυψη των θέσεων θα διεξαχθεί διαμέσου κατατακτηρίων εξετάσεων. Οι διαθέσιμες θέσεις αντιστοιχούν σε έξι και αντιστοιχούν σε ειδικότητες Ναυπηγών, Νομικής, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού είναι αναρτημένες στο σύνδεσμο. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε το χρονικό διάστημα από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Leave a Reply