Σεμινάρια Εξ' αποστάσεως
Επιμόρφωση

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “FILOXENO 2.0΄΄

Οι συνεργαζόμενοι φορείς – η εταιρία Knowledge Broadband Services Α.Ε. και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»– σας προσκαλούν σε ψηφιακή συνάντηση, με σκοπό να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου “filoxeno 2.0 – Ο ευφυής Τουριστικός Οδηγός εξατομικευμένων και δυναμικών προσφορών Τουριστικών Υπηρεσιών με αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης και συνδυασμένου φιλτραρίσματος”.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικτυακή παρουσίαση του έργου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.30, μέσω της πλατφόρμας zoom (https://us06web.zoom.us/j/86813376734).
Η πρόσκληση είναι ανοικτή για το κοινό και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Περισσότερες Πληροφορίες: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ “FILOXENO 2.0΄΄

Leave a Reply