Σεμινάριο υπολογιστικής
Επιμόρφωση

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία διοργανώνει το Σάββατο 17 Απριλίου και 2021 Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο “e – κόπωση:

Διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας και εκπαίδευσης στην εποχή της πανδημίας”.

Σκοπός της Ημερίδας αποτελεί η ανάδειξη σημαντικών πτυχών του φαινομένου της κόπωσης γνωστής και ως “zoom fatigue” που προκαλείται από την παρατεταμένη χρήση λόγω της πανδημίας των διαδικτυακών μέσων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την καθημερινή επικοινωνία σε απόσταση.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας, αλλά και στο ευρύ κοινό, ενώ οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν αποσκοπούν τόσο στην ενημέρωση σε σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με του φαινομένου, όσο και σε προτάσεις για προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και την ενδυνάμωση των ατόμων απέναντι σε αυτή την αντιξοότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ημερίδας

Leave a Reply