Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τριτοβάθμια

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ

Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και πρόκειται να διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα. Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η εξειδίκευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, επαγγελματιών, μηχανικών και τεχνικού προσωπικού στις τεχνολογίες υδρογόνου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 2ου Θερινού Σχολείου αναλύεται σε θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλη την αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, ήτοι την παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά, και τελική χρήση του υδρογόνου, καθώς και θέματα ασφαλείας και οικονομικά στοιχεία γύρω από την παραγωγή και αξιοποίηση του.

Ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  που θα επικεντρώνεται στην τεχνολογία των κυψελών καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών (High Temperature PEM) θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία Advent Technologies, ενώ επίσης προβλέπεται και εκπαιδευτική επίσκεψη σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Οι ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων είναι 10:00 – 18:00. Το πλήρες πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί σύντομα. 

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2461056703

Email: i.mikrouli@clube.gr

Leave a Reply