Πανεπιστημιακές υποτροφίες
Υποτροφίες

ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΔΕΠΑ επιδιώκει να αποτελεί έναν οργανισμό – πρότυπο για την προσφορά του σε έργο και διαρκή συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο. Αποβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, έχει αναπτύξει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που εστιάζει στον άνθρωπο, στην έρευνα και τις επιστήμες, στις τέχνες και τον πολιτισμό, στην παιδεία και τον αθλητισμό. Ουσιαστικά, όμως, το κοινωνικό έργο της ΔΕΠΑ έχει πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις.

Ο ρόλος της ΔΕΠΑ στην οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μόνο το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που υλοποιήθηκαν ποτέ στη χώρα. Δημιουργώντας νέες ενεργειακές υποδομές , η ΔΕΠΑ συνδέει την Ελλάδα με πιο φθηνή, πιο ασφαλή, πιο αποδοτική και σίγουρα πιο φιλική στο περιβάλλον ενέργεια. Καθιστώντας την Ελλάδα κομβικό για την Ευρώπη ενεργειακό δίαυλο, αναβαθμίζει τη διεθνή θέση της χώρας, προσελκύει νέες επενδυτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες και, επακόλουθα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την απασχόληση. Επιπλέον, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για χιλιάδες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, όπως και προφανή οφέλη για εκατομμύρια νοικοκυριά και καταναλωτές.

Με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες η ΔΕΠΑ δεν έχει απλά αλλάξει το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Ούτε η συνεισφορά της στην ελληνική κοινωνία περιορίζεται μόνο στην εξασφάλιση καλύτερου και οικονομικότερου καυσίμου και στη διασφάλιση, άμεσα ή έμμεσα, χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Πιστή στη δέσμευσή της για τη στήριξη της εκπαίδευσης και των νέων επιστημόνων, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ανακοίνωσε μια σημαντική συνεισφορά στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Εταιρεία θα χρηματοδοτήσει επτά υποτροφίες για το διεθνές αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master in Technology and Innovation Management» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, γνωστό για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του, εξοπλίζει στελέχη, επιστήμονες και ερευνητές με προηγμένες γνώσεις για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ερευνητικές απαιτήσεις, στην αγορά εργασίας και στις κοινωνικές ανάγκες. Το πρόγραμμα «Master in Technology and Innovation Management» αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσης του πανεπιστημίου στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και την εξωστρέφεια.

Οι υποτροφίες της ΔΕΠΑ Εμπορίας θα δώσουν τη δυνατότητα σε άξιους φοιτητές να λάβουν μέρος σε αυτό το εξειδικευμένο πρόγραμμα, απαλλάσσοντάς τους σε σημαντικό ποσοστό από τα δίδακτρα και ενισχύοντας την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση.

Με τη χρηματοδότηση των υποτροφιών, η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει να ενισχύει τις δυνατότητες νέων επιστημόνων και επαγγελματιών, εμπλουτίζοντας το πνευματικό κεφάλαιο της Ελλάδας και βοηθώντας τη χώρα να προχωρήσει με σιγουριά σε ένα μέλλον που τροφοδοτείται από τη γνώση, την καινοτομία και την πράσινη ενέργεια.

Ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master in Technology and Innovation Management» του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσω του ακόλουθου link: mtim.tuc.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εταιρίας depa.gr/kinonia/

Leave a Reply