Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου
Εκπαιδευτικά Νέα Επιμόρφωση

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ

Με ένα καινοτόμο, εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα δύο κατευθύνσεων, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ».

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρακολούθησης θα πρέπει να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις:

  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ.
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ DIGITAL MARKETING.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 1 χρόνο για τις δύο κατευθύνσεις, συνολικά αντιστοιχεί σε 475 ώρες) και πραγματοποιείται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης. 


Αναλυτικές πληροφορίες για την ύλη, τα δίδακτρα, τις εγγραφές, τον τρόπο εκπαίδευσης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Leave a Reply