Σεμινάρια διοίκησης
Εκπαιδευτικά Νέα Επιμόρφωση

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Ε.Κ.Π.Α. υλοποιούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Δεξιότητες αποτελεσματικής αυτοπαρουσίασης και απασχολησιμότητας».
 
Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων και περιλαμβάνει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες:

  1. Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή
  2. Αυτοπεριγραφική έκθεση/έκθεση κινήτρων και ψηφιακός ατομικός φάκελος δεξιοτήτων (e-portfolio)
  3. Δεξιότητες αυτοπαρουσίασης κατά τη συνέντευξη επιλογής
  4. Κοινωνική δικτύωση και αναζήτηση ευκαιριών εργασίας ή/και εκπαίδευσης
  5. Το νέο και αναθεωρημένο εργαλείο Europass

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS), επικουρούμενης από διαρκή εκπαιδευτική υποστήριξη των εκπαιδευτών.
 
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass (3 μονάδες ECVET).
 
Μπορείτε να αντλήσετε λεπτομερείς πληροφορίες από το πληροφοριακό έντυπο του προγράμματος που διατίθεται στη διεύθυνση:

https://bit.ly/EKPA_CAREER_SKILLS_GUIDE

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η ένταξη των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.
Η αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: 

https://bit.ly/EKPA_CAREER_SKILLS_REGISTER

Leave a Reply