Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιμόρφωση

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΕΠ΄ ΑΡΩΓΗ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης διοργανώνει το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ΄ Αρωγή» στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2021 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου στην αίθουσα της Πειραματικής σκηνής με θέμα: «Αυτονομία και Προστασία: η Διπλή Διάσταση της Προνοιακής Παρέμβασης».

Το Συνέδριο «Επ’Αρωγή» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και διεξάγεται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου. Απευθύνεται στο σύνολο των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της χώρας, σε πολιτειακούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, στην πανεπιστημιακή κοινότητα, σε επιστήμονες του χώρου της υγείας και πρόνοιας, καθώς και σε ενεργά μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος του Συνεδρίου είναι η ευαισθητοποίηση για ζητήματα που αφορούν το χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, η επικαιροποίηση των επιστημονικών πρακτικών και η ανάδειξη των πολιτειακών παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ευάλωτο πληθυσμό, σε πεδία όπως η Αποϊδρυματοποίηση, η Υιοθεσία και Αναδοχή, η Παιδική Προστασία, η Προστασία Ατόμων Τρίτης Ηλικίας και Ατόμων με Αναπηρία. Η κρίσιμη υγειονομική συγκυρία που διανύουμε λόγω της εξελισσόμενης πανδημίας COVID-19 και ο κοινωνικός αντίκτυπος που αυτή έχει στον πληθυσμό που χαρακτηρίζεται από ευαλωτότητα, σε συνδυασμό με το μεγάλο στοίχημα της ενδυνάμωσης του πληθυσμού αυτού – ήτοι η Προστασία και η Αυτονομία ως διπλή διάσταση και στόχευση της προνοιακής παρέμβασης, δεν θα μπορούσαν παρά να χαρακτηρίζουν τη φετινή θεματική του Συνεδρίου «Επ’Αρωγή».

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από το Συνέδριο θα προταθούν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της οργάνωσης των στρατηγικών και των πρακτικών οι οποίες αφορούν στην κοινωνική πολιτική του τομέα αρμοδιότητάς του. Το Συνέδριο είναι ανοιχτό σε ερευνητές και σε φορείς που έχουν ως αντικείμενό τους την κοινωνική πρόνοια, την υγεία και την ψυχοκοινωνική φροντίδα, την κοινωνική εργασία, την κοινωνιολογία και τη βιοηθική, την κοινοτική ανάπτυξη και τις νέες τεχνολογίες που δύνανται να αξιοποιηθούν στον προνοιακό τομέα.

Για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής, μέσω του παρακάτω ηλεκτρονικού συνδέσμου: http://eparogi.pronoianet.gr/gr/summetoxh-sto-sunedrio

Leave a Reply