Διδακτορικές Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τη χορήγηση δεκατεσσάρων υποτροφιών ως εξής:

  • Μία υποτροφία από τα έσοδα της Δωρεάς Οικογένειας Α.Αργυριάδη εις μνήμην Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη.
  • Μία υποτροφία από τα έσοδα της Δωρεάς Ε. και Β. Λαδά σε μνήμη του υιού τους Νίκου Β. Λαδά.
  • Δώδεκα υποτροφίες από τα έσοδα της κληρονομίας Μαρία Στάη.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες είναι σε θέση να μάθουν σχετικές πληροφορίες, επικοινωνώντας στα τηλέφωνα: 210 3689132-4.

Επίσης, υπάρχουν και διαθέσιμες πληροφορίες αναρτημένες στους ακόλουθους συνδέσμους.

ypotrofia_270919.pdf

ypotrofia2_270919.pdf

ypotrofia3_270919.pdf

Leave a Reply