Σπουδές Εξωτερικού
Υποτροφίες

ΔΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΄΄SAFE BULKERS INC΄΄

Το πρόγραμμα αποτελείται από δέκα (10) υποτροφίες που θα χορηγηθούν σε Κύπριους ή Έλληνες πολίτες εγκατεστημένους στην Κύπρο, είτε φοιτητές που αποφοιτούν από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου (Λύκειο) είτε φοιτητές που παρακολουθούν σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων αντίστοιχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Το ποσό 10.000 ευρώ ανά υποτροφία θα χορηγείται με βάση την ακαδημαϊκή αξία και την οικονομική κατάσταση των συμμετεχόντων που σκοπεύουν να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές (Master) για σπουδές στο εξωτερικό στους τομείς:

Naval Engineering– Mechanical Engineering – Naval Architecture – Marine Engineering
Electrical/ Electronic Engineering – Computer Engineering
Computer Science
Cyber Security
Automation
Shipping Law

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για το πρόγραμμα, μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: ypotrofies@safebulkers.com

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρέπει να υποβληθούν στην εταιρεία το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2023.

Leave a Reply