Εγκέφαλος
Επιστήμη

ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Σύμφωνα με μελέτη, υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά του ανθρώπου που του προσδίδουν το πλεονέκτημα να χρησιμοποιεί τη νοημοσύνη του με τον κατάλληλο τρόπο, με σκοπό να πετυχαίνει τους στόχους του.

Τα χαρακτηριστικά έχουν ταυτιστεί με άτομα που διαθέτουν υψηλό δείκτη ευφυΐας, σε μεγάλη σχετική συχνότητα. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι πως τα συγκεκριμένα άτομα είναι το μεγαλύτερο ηλικιακά παιδί στην οικογένεια και ενδεχομένως να έχει σχέση με το ρόλο της διαπαιδαγώγησης που αναλαμβάνουν μερικώς για τα μικρότερα αδέρφια τους.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η πιθανότερη υιοθέτηση αντικοινωνικής συμπεριφοράς καθώς θα διαβαίνουν το κατώφλι της ενηλικίωσης, όπως τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι η χρησιμοποίηση το αριστερού χεριού για τις βασικές τους συνήθειες. Οι αριστερόχεροι συνήθως χαρακτηρίζονται πιο δημιουργικά άτομα, καθώς χρησιμοποιούν έντονα τις νοητικές τους λειτουργίες για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Αναλυτικότερα: ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ