Σπουδές Κύπρου

Microsoft® Information Systems/Web Technologies

€37,422.00
Επιστήμες Τεχνολογίας Διαδικτύου

Επικοινωνία

+357 22713000
+357 22662051
info@euc.ac.cy

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

Το πρόγραμμα των Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στην Τεχνολογία Διαδικτύου (Focus on Web Technologies) προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να εφαρμόσουν θεωρητικές έννοιες για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων που σχετίζονται με την επιστήμη της πληροφορικής, εφαρμογών διαδικτύου και με συστήματα πληροφοριών.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις αρχές των συστημάτων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της ασφάλειας. Τους προσφέρει επίσης πρακτική εμπειρία – τη δημιουργία ειδικών εφαρμογών γραφικής διεπαφής χρήστη (graphical user interface) χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία-πρότυπα, την ενσωμάτωση της διαχείρισης της λειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων, την αξιολόγηση της στρατηγικής και τις ανάγκες των εφαρμογών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου, κάτι που εξοπλίζει τους φοιτητές ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς και στις τάσεις της βιομηχανίας.

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageEnglish
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.