Προπτυχιακά

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Free
Επιστήμες Αγωγής

Επικοινωνία

+30 24210 74897

+30 24210 74786

 g-pre@uth.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Αγωγής

 

Περιγραφή

       Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα, πρακτική άσκηση στα συνεργαζόμενα δημοτικά σχολεία και προαιρετική διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα κατανέμονται στις εξής κατηγορίες: υποχρεωτικά (Υ) και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Υ(Ε). Στα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνονται βασικά γνωστικά αντικείμενα, με στόχο την παροχή κοινής βασικής κατάρτισης σε όλους τους φοιτητές του τμήματος.

        Για την παρακολούθηση ορισμένων υποχρεωτικών μαθημάτων υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, στα οποία οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί με επιτυχία προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τα πρώτα. Οι φοιτητές του τμήματος υποχρεούνται να τα παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε αυτά, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός υποχρεωτικού μαθήματος δεν μπορούν να το αντικαταστήσουν με κάποιο άλλο. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Υ(Ε) είναι τα μαθήματα που στοχεύουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους πτυχές ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θέματα που ανταποκρίνονται στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε περιλαμβάνει επίσης τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική).

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up