Τεχνολογικά Ιδρύματα

Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

€3,900.00
Επιστήμες Υγείας

Επικοινωνία

+30 2310 013803

  info.pediphysio@phys.teithe.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Υγείας

 

Περιγραφή

Σκοπός του προτεινόμενου μεταπτυχιακού  προγράμματος,  είναι η δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης μέσω της παροχής τεκμηριωμένων σύγχρονων γνώσεων, οι οποίες θα δίνουν ικανότητες, δεξιότητες, κριτική σκέψη, μεθοδική και τεχνογνωσία στον Τομέα της Φυσικοθεραπείας των  παιδιών.

Παράλληλα να προαχθεί η διεπιστημονική γνώση και να προωθηθεί η διαθεματική επαγγελματική συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών, που συνεπάγεται η συσχέτιση της υγείας των παιδιών  με την ποιότητα ζωής της  οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα».

Βασικοί στόχοι του προγράμματος

α) Να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για εξειδίκευση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και συγκεκριμένα στη φυσικοθεραπεία σε παιδιά, με την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων, ώστε να αντιμετωπίσουν την παροχή φροντίδας στα παιδιά, που χρειάζονται βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση, είτε με σκοπό την αποκατάσταση, είτε τη μακροχρόνια διαχείριση μονίμων προβλημάτων. Οι επιστήμονες αυτοί θα στελεχώσουν με επιτυχία όλες τις θέσεις που ασχολούνται με την υγεία των παιδιών και θα συμβάλλουν ουσιαστικά σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα υγείας,

β) Να αναπτύξει  και να προωθήσει την έρευνα σε όλους τους τομείς που άπτονται του αντικειμένου των Παιδιατρικών δυσλειτουργιών.

Course Features

  • Students 20 students
  • Max Students30
  • Duration78 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up