Τεχνολογικά Ιδρύματα

Τμήμα Νοσηλευτικής

Free
Επιστήμες Υγείας

Επικοινωνία

+30 210 538 5616

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Υγείας

 

Περιγραφή

       Ο γενικός αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος είναι να ετοιμάσει νοσηλευτές γενικών φροντίδων οι οποίοι να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία των ατόμων /ομάδων ή την αυτονομία των ζωτικών φυσικών και διανοητικών λειτουργιών τους, λαμβάνοντες υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

Οι τροποποιήσεις που έγιναν στο πρόγραμμα σπουδών στηρίζονται στις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις τόσο στις επιστήμες υγείας όσο και στις επιστήμες συμπεριφοράς αλλά και στις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που παρουσιάζονται και στην πατρίδα μας και έχουν άμεση επίπτωση στη νοσηλευτική. Τέτοιες σημαντικές αλλαγές αποτελούν: Η αθρόα μεταναστευτική κίνηση διάφορων λαών, η ένταξη στην Ε.Ε. και η ενιαία οικονομική πολιτική στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι συνολικά 37 υποχρεωτικά και 7 επιλογής. Η εργαστηριακή άσκηση πραγματοποιείται στα εργαστήρια του τμήματος Νοσηλευτικής στο Τ.Ε.Ι., στα νοσοκομεία της Αθήνας, στα κέντρα υγείας καθώς και  στα  πολλά  άλλα   Ιδρύματα   παροχής υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας.

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students70
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up