Μεταπτυχιακά

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

€6,900.00
Πολιτικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 414 2394

des-secr@unipi.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Πολιτικές Επιστήμες & Management

 

Περιγραφή

To ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση και βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων στις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.
 • Εκπαιδευτικοί και επιμορφωτές φορέων κατάρτισης.
 • Στελέχη των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
 • Στελέχη των Υπουργείων/Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οργανισμών
 • Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού
 • Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό, προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και έρευνας καθώς και τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
 • Ερευνητές και εργαζόμενοι σε ερευνητικά κέντρα.
 • Εργαζόμενοι σε Ιδιωτικούς Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ΜΚΟ.
 • Στελέχη Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ κ.ά.).
 • Αναλυτές δημόσιων πολιτικών και δημοσιογράφοι σχετικά με τα αντικείμενα.
 • Σε όσους επιθυμούν να απασχοληθούν σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού στα σχετικά αντικείμενα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας.

Σκοπός

 • Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς των πολιτικών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας ως προς τη διεθνή κι ευρωπαϊκή διάστασή τους.
 • Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου με στόχο την ανάπτυξη της χώρας και της εκπαίδευσης των πολιτών.
 • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των στελεχών στο να οριοθετηθούν και να αξιολογούν τα σύνθετα ζητήματα με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες.
 • Η εξοικείωση με ζητήματα μεθοδολογίας και με σύγχρονες έρευνες στα επιστημονικά πεδία των ενδιαφερόντων τους.
 • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους όσον αφορά στο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών καθώς και στο σχεδιασμό και υποβολή διεθνών κι ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Course Features

 • Students 25 students
 • Max Students50
 • Duration78 week
 • Skill leveladvanced
 • LanguageGreek
 • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up