Μεταπτυχιακά

Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας & Πολιτισμού

€1,500.00
Επιστήμες Φιλολογίας

Επικοινωνία

+30 2310 995447

info@enl.auth.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Αγωγής

 

Περιγραφή

         Στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού συμμετέχουν όλα τα τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, καθώς και το τμήμα Φιλολογίας. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με το διπλό σκοπό να συμπληρώσει τις γνώσεις των φιλολόγων σχετικά με την ευρωπαϊκή λογοτεχνική παράδοση, καθώς και να τους ενημερώσει για τις πρόσφατες εξελίξεις στη θεωρία της λογοτεχνίας και των πολιτισμικών σπουδών.

         Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο της συγκριτικής μελέτης της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών γλωσσών. Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:


1. Η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της συγκριτικής μελέτης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και πολιτισμού στα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.
2. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών και των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινή ευρωπαϊκή λογοτεχνική και πολιτισμική παράδοση, στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων και στις διαπολιτισμικές σχέσεις στα πλαίσια της σύγχρονης Ευρώπης.
3. Η κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένη γνώση στην περιοχή της
ανάλυσης κειμένων, του πολιτισμού και των διαπολιτισμικών σχέσεων για τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης και της ιδιωτικής αγοράς.
4. Η προώθηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την
έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών.
5. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής και γενικότερα της διεθνούς διάστασης των
φιλολογικών σπουδών και την προβολή τους στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Καινοτομία του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει διδασκαλία εξ‘ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, με εντατικά σεμινάρια στις αρχές του καλοκαιριού. Η διδασκαλία εξ’ αποστάσεως χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, από τον Οκτώβριο μέχρι τα μέσα Μαΐου, για τα υποχρεωτικά μαθήματα εισαγωγής που αποσκοπούν στο να προσφέρουν σε όλους τους φοιτητές του προγράμματος ένα κοινό υπόβαθρο κειμένων, μια ενημερωμένη γνώση των θεωρητικών εξελίξεων στο πεδίο τους και ένα σύνολο κοινών μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης.

Course Features

  • Students 20 students
  • Max Students20
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageEnglish /Greek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up