Τεχνολογικά Ιδρύματα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Free
Επιστήμες Πληροφορικής

Επικοινωνία

+30 2310 013946

+30 2310 791260

  info@it.teithe.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

       Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος Πληροφορικής κατανέμονται στα επτά (7) διδακτικά εξάμηνα. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα χωρίζονται σ’ υποχρεωτικά , κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και επιλογής. Τα μαθήματα των πρώτων πέντε (5) εξαμήνων είναι όλα υποχρεωτικά και επιλέγονται από όλους τους φοιτητές του τμήματος. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά είναι τα μαθήματα εκείνα που επιλέγονται από τους φοιτητές από ένα πίνακα οκτώ (8) μαθημάτων. Στα μαθήματα του έβδομου (6ου) εξαμήνου υπάρχει ένα (1) μάθημα υποχρεωτικό επιλογής ενώ στο έβδομο(7) εξάμηνο υπάρχουν τρία (3) μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής.

       Σε προπτυχιακό επίπεδο, το τμήμα είναι οργανωμένο ακαδημαϊκά, σε δύο Τομείς. Στο Τομέα Ανάλυσης και προγραμματισμού και στο Τομέα Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Κάθε τομέας είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία ενός αριθμού μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Τα μέλη του μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Π) ανήκουν σε ένα από τους δύο Τομείς. 

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students70
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.