Τεχνολογικά Ιδρύματα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Free
Θετικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 2310 013910

+30 2310 013908

  infofood@teithe.gr 

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

     Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που να επιτρέπει στον πτυχιούχο να γνωρίσει και κατανοήσει τις επιστημονικές αρχές που σχετίζονται με τα τρόφιμα, καθώς και να επεκτείνει τη παρεχόμενη γνώση στην εφαρμογή της για τη παραγωγή και έλεγχο τροφίμων άρτιων τόσο από άποψη υγιεινής όσο και από άποψη ποιότητας.

     Οι σπουδές διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα και περιλαμβάνουν θεωρητικά, φροντιστηριακά (ασκήσεις πράξης) και εργαστηριακά (γενικά & τεχνολογικά) μαθήματα. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και την πρακτική άσκηση (6 μηνών) σε παραγωγικές βιομηχανικές μονάδες, εργαστήρια ελέγχου τροφίμων, ερευνητικά ινστιτούτα ή δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με τα τρόφιμα. Επίσης, εκπόνηση της πτυχιακής διατριβής όπως και η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε γενικής υποδομής (ΜΓΥ), ειδικής υποδομής (ΜΕΥ), ειδικότητας (ΜΕ) και οικονομίας – διοίκησης – νομοθεσίας – ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ).

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students70
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.