Τεχνολογικά Ιδρύματα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Free
Θετικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 538 5506

+30 210 538 5539

teiatechtrof@teiath.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

     Οι σπουδές έχουν συνολική διάρκεια οκτώ (8) εξαμήνων και περιλαμβάνουν: θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις πράξης, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και την συμμετοχική εργασία. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Στη διάρκεια των τελευταίων εξαμήνων, οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιείται εξάμηνη πρακτική άσκηση σε βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων, σε κρατικούς φορείς ελέγχου, ερευνητικά κέντρα.

    Τα μαθήματα εξειδίκευσης παρέχουν γνώση της χημικής σύνθεσης όλων των τροφίμων, της φυσικής, βιολογικής και βιοχημικής συμπεριφοράς τους, των θρεπτικών απαιτήσεων του ανθρώπου και των θρεπτικών παραγόντων των τροφίμων, της φύσης και συμπεριφοράς των ενζύμων, της μικροβιολογίας των τροφίμων, των αλληλεπιδράσεων των συστατικών των τροφίμων μεταξύ τους καθώς και με τα υλικά συσκευασίας και το ατμοσφαιρικό οξυγόνο, των προσθέτων και των επιμολύνσεων, της τοξικολογίας των τροφίμων, των επιδράσεων των διαφόρων μεθόδων βιομηχανικής επεξεργασίας, των διεργασιών και συνθηκών αποθήκευσης καθώς και της χρήσης της στατιστικής στο σχεδιασμό της πειραματικής εργασίας και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων.

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students70
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up