Προπτυχιακά

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Free
Οικονομικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 2310 995254

+30 2310 995250

info@econ.auth.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Οικονομικά

 

Περιγραφή

        Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών διακρίνεται σε δύο διετείς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος σπουδών που αποτελείται από τα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα, περιλαμβάνει κοινά για όλους του φοιτητές και φοιτήτριες μαθήματα και προσφέρονται οι εισαγωγικές γνώσεις στα κύρια πεδία της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών, καλύπτει τα υπόλοιπα τέσσερα (4) εξάμηνα και χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις (τομείς): α) ανάπτυξης και προγραμματισμού, β) γενικής οικονομικής θεωρίας και πολιτικής και γ) οικονομικής των επιχειρήσεων.

      Οι φοιτητές μπορούν ν’ επιλέξουν πρακτική άσκηση. Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα φοίτησης σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού (για διάστημα ενός ή δύο κατά μέγιστο ακαδημαϊκών εξαμήνων) μέσω των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Erasmus). Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να κατανοούν και ν’ εφαρμόζουν τις αρχές της οικονομικής επιστήμης και της επιστήμης της διοίκησης. Σ’ εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης και της εκπαίδευσης.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up