Προπτυχιακά

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Free
Επιστήμες Πληροφορικής

Επικοινωνία

+30 210 727 5192

+30 210 727 5191

secret@di.uoa.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

        Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, σε οκτώ εξάμηνα καλύπτει σε βάθος τα βασικά γνωστικά πεδία της επιστήμης των υπολογιστών (computer science), της μηχανικής των υπολογιστών (computer engineering) και των τηλεπικοινωνιών.

       Το πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στην: α) κάλυψη όλου του φάσματος των γνωστικών πεδίων της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών σε συνδυασμό με την επιστημονική ποιότητα του τμήματος, β) δημιουργία ενός προσωπικού επιστημονικού προφίλ σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις επιδεξιότητές των φοιτητών, γ) καλλιέργεια της νοοτροπίας του μηχανικού μέσω εξειδικευμένων εργασιών και εργαστηρίων, επιπλέον της επιστημονικής κουλτούρας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτική πτυχιακή εργασία, καθώς και προαιρετική πρακτική άσκηση μέσω εργασίας εκτός πανεπιστημίου, ενώ προσφέρει τρεις κατευθύνσεις (μία ανά τομέα, δεν είναι υποχρεωτική η κατοχύρωση κατεύθυνσης): α) κατεύθυνση θεωρητικής πληροφορικής, β) κατεύθυνση υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών, γ) κατεύθυνση επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up