Προπτυχιακά

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Free
Πολιτικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 414 2394

des-secr@unipi.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Πολιτικές & Κοινωνικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

          Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του τμήματος, όπως έχει ανανεωθεί, προσφέρει δυνατότητα σπουδών στα ευρωπαϊκά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, τις στρατηγικές σπουδές, την παγκόσμια διακυβέρνηση, τη διεθνή πολιτική, τη διπλωματία, τη διευθέτηση διεθνών διενέξεων και μεσολάβηση, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές εμπόριο, τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική και θεσμούς, τη μελέτη των διεθνών χρηματαγορών, το ευρωπαϊκό δίκαιο, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τα μεγάλα παγκόσμια πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, τη μελέτη περιοχών του κόσμου, τα εσωτερικά πολιτικά συστήματα και την εξωτερική πολιτική χωρών, τις αναπτυξιακές πτυχές της διεθνούς οικονομίας, τα διεθνή θέματα περιβάλλοντος, τη διεθνή οικονομική, τη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών, τις νέες τεχνολογίες.

         Το ακαδημαϊκό προφίλ του τμήματος είναι εμφανώς διεπιστημονικό. Στηρίζεται δε ισόρροπα στις τρεις βασικές συνιστώσες του: ήτοι στις διεθνείς σχέσεις – διεθνή πολιτική, στη διεθνή οικονομική και στις ευρωπαϊκές σπουδές. Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών πέρα από το διεπιστημονικό χαρακτήρα των μαθημάτων προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων παρεμφερών ακαδημαϊκών τμημάτων του ίδιου πανεπιστημίου. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα στη διάρκεια των σπουδών του να διδαχθεί μαθήματα από όλες αυτές τις επιστημονικές προσεγγίσεις και να αποκτήσει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο που θα του είναι χρήσιμο και αναγκαίο να διαγωνισθεί στην αγορά εργασίας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του τμήματος έγκειται στην ισοδύναμη ανάπτυξη τριών επιστημονικών – διδακτικών πυλώνων μέσω ενός ενιαίου προγράμματος σπουδών και ενιαίου πτυχίου: α) του διεθνούς και ευρωπαϊκού θεσμικού πυλώνα, β) του πυλώνα της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής, γ) του διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού πυλώνα.

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up