Προπτυχιακά

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας

Free
Επιστήμες Επικοινωνίας

Επικοινωνία

+30 22510 36600

 secr@ct.aegean.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

       Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε.) έχει δομηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα προγραμμάτων σπουδών στο διεπιστημονικό πεδίο της πολιτισμικής πληροφορικής. Καθώς οι επιστημονικοί τομείς που καλύπτει το Τ.Π.Τ.Ε. εξελίσσονται συνεχώς, το τμήμα επιδιώκει να διατηρήσει την ευελιξία της συνεχούς ανανέωσης του περιεχομένου των μαθημάτων του, ώστε να υπηρετήσει αποτελεσματικά τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και την επιστημονική έρευνα.

       Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν (επιτυχώς) 20 Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) που ανήκουν στον τομέα της πληροφορικής και των πολιτισμικών σπουδών. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) διδάσκονται στα τρία (3α) πρώτα έτη σπουδών (έξι πρώτα εξάμηνα), ενώ στο τελευταίο (τέταρτο) έτος (έβδομο και όγδοο εξάμηνο) οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν μόνον μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να επιλέξουν (τουλάχιστον) 24 μαθήματα από την κατηγορία των υποχρεωτικών κατ’ επιλογή (ΥΕ) προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτησή τους. Βασικό τμήμα της φοίτησης αποτελεί η διεξαγωγή θερινής πρακτικής άσκησης (ΘΠΑ), είτε κατά το τρίτο (3ο), είτε κατά το τέταρτο (4ο) έτος σπουδών, καθώς και η συγγραφή πτυχιακής εργασίας (ΠΕ). Πρόκειται για δυο εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμβάλουν ιδιαιτέρως στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας.

 

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.