Προπτυχιακά

Τμήμα Βιολογίας

Free
Θετικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 210 727 4397

+30 210 727 4065

secr@biol.uoa.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

          Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την εμφάνιση της ζωής, τους νόμους που διέπουν την ύπαρξή της και τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τις λειτουργίες της στα πέντε επίπεδα οργάνωσης: μόρια, κύτταρα, οργανισμούς, πληθυσμούς και οικοσυστήματα.

         Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας και παρέχουν στους φοιτητές υψηλού επιπέδου γνώσεις σε σύγχρονα θέματα: α) της βιολογίας κυττάρου και της βιοφυσικής, β) της βιοχημείας και της μοριακής βιολογίας, γ) της βοτανικής, δ) της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, ε) της ζωολογίας και της θαλάσσιας βιολογίας, στ) της οικολογίας και της ταξινομικής καθώς και ζ) της φυσιολογίας ζώων και ανθρώπου

Course Features

  • Students 100 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up