Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Δευτεροβάθμια

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Σ’ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο οργανισμός ”European Solidarity Corps΄΄, αναζητεί εθελοντές για να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιδοτούμενης εθελοντικής εργασίας μέσω του προγράμματος Eu Solidarity Corps.

Το πρόγραμμα European Solidarity Corps καλύπτει πλήρως την διαμονή, τη μετακίνηση του/της συμμετέχοντα/ουσας, την ιατροφαρμακευτική του/της ασφάλειας,  ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του/της και για τη διατροφή. 

Κύριοι στόχοι του φορέα είναι:

 • Ο εντοπισμός των αναγκών των νέων και η υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με αυτούς.
 • Η υποστήριξη, η ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών.
 • Η προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού, της αξίας του ενεργού πολίτη και των αρχών και αξιών της Δημοκρατίας.
 • Η ενισχυμένη καθοδήγηση των νεών στη δημιουργία ενός υγιούς κοινωνικού,προσωπικού επαγγελματικού πλάνου ζωής.
 • Η προώθηση και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κοινωνικ΄΄η ενσωμάτωση, στην αλληλεγγύη και στη διαφορετικότητα, μέσα από τη χρήση Νέων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του διαπολιτισμικού διαλόγου. 
 • Ο εντοπισμός και η προώθηση των πολιτισμικών στοιχείων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η γεφύρωση του χάσματος των λαών της περιοχής.
 • Η καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων μεταξύ των λαών των Βαλκανίων και της Ευρώπης, όπως και των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων της κοινωνίας.
 • Η παρακίνηση της νεολαίας προς την υιοθέτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και υγιών στάεων για την καταπολέμηση της ανεργίας, μέσω της επιχειρηματικότητας.
 • Η αναγνώριση της αξίας της μη τυπικής εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του Σύμβουλου Νέων (youth worker).

Οι “United Societies of Balkans” διοργανώνουν πλήθος δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια κατάρτισης
 • Συνέδρια, διαλέξεις και φεστιβάλ
 • Εθελοντικά προγράμματα και προγράμματα πρακτικής άσκησεις
 • Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Εργαστήρια τεχνών και δεξιοτήτων
 • Δημιουργία τοπικών δράσεων, στηριζόμενες σε πρωτοβουλίες νέων σε τοπικό επίπεδο
 • Έρευνες
 • Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Δημιουργία εγχειριδίων και οδηγών
 • Δημιουργία οπτικοακουστικών προϊόντων
 • Δραστηριότητες διαρθρωμένου διαλόγου (structured dialogue)

Μετά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη λεκάνη της Μεσογειου, την οικονομική κρίση, που επηρέασε την Ευρώπη, την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού, την αύξηση της νεανικής ανεργίας και την έκταση που έχει πάρει το φαινόμενο του “brain drain”, οι στόχοι και το όραμα του φορέα μας είναι ειναι πιο επίκαιρα από ποτέ.  Γι’αυτό τον λόγο συνεχίζουμε τη δράση μας και αναζητούμε συμμάχους και ευκαιρίες δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών, με στόχο να χτίσουμε ένα υγιές μέλλον.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 10/09/2020.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.usbngo.gr/

Leave a Reply