Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοίνωσε το πρόγραμμα απονομής διπλωμάτων 2ου κύκλου σπουδών. Ειδικότερα, η απονομή των διπλωμάτων θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 21 Νοεμβρίου 2019. Παράλληλα έχει οριστεί το πρόγραμμα τελετών Καθομολόγησης Διδακτόρων που θα υλοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Οι απονομές των διπλωμάτων θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τελετών “Οδυσσέας Ελύτης” (Α’ Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος).
Περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι / ες είναι σε θέση να λάβουν από τις Γραμματείες των αντιστοίχων τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Σχετικό βίντεο

Leave a Reply