Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος», απευθύνεται σε κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών με σκοπό να παρέχουν με τις γνώσεις τους με διδακτικό έργο.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, ενώ η κατανομή των θέσεων αφορά στα περισσότερα τμήματα του Πανεπιστημίου.

Αναλυτικότερα: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Leave a Reply