Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκηρύσσει θέσεις για διδάκτορες με σκοπό την παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες για την κάλυψη των θέσεων θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα διάφορα επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης, ώστε να παράγουν διδακτικό έργο σε μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου κύκλου σπουδών, των διάφορων τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Στο σύνδεσμο, υπάρχει διαθέσιμη η αίτηση υποψηφιότητας και η υπεύθυνη δήλωση. Η λήξη της υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η 26η Αυγούστου 2019.

Leave a Reply