Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει θέσεις για διδάκτορες με σκοπό την παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020»,

Οι ενδιαφερόμενοι / ες για την κάλυψη των θέσεων θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα διάφορα επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης, ώστε να παράγουν διδακτικό έργο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα των τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Στο σύνδεσμο, υπάρχει διαθέσιμη η αίτηση υποψηφιότητας και η υπεύθυνη δήλωση. Η λήξη της υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Leave a Reply