Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε σχετική συνεδρίασή της έθεσε ως επίκεντρο συζήτησης για πολλοστή φορά το θέμα των μετεγγραφών.

Το συμπέρασμα των συνεδριάσεων αποτελεί η επίπτωση των μετεγγραφών στην ομαλή και ποιοτική λειτουργία του Ιδρύματος. Το υπάρχον καθεστώς μετεγγραφών σε συνδυασμό με την προσθήκη των ειδικών κατηγοριών εισακτέων έχουν ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των εγγεγραμμένων φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αξίζει να τονιστεί πως σε ορισμένα Τμήματα έφτασε το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο διπλασιασμό των εισακτέων.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί εξαιτίας της μαζικής μετακίνησης των φοιτητών προς τα κεντρικά πανεπιστήμια από τα περιφερειακά νέα τμήματα που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο της πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΙ. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μειώνεται περίπου κατά εκατόν ο αριθμός των διδασκόντων εξαιτίας της συνταξιοδότησης, συνεπώς τη τελευταία δεκαετία διαπιστώθηκε μείωση του αριθμού των καθηγητών από 2.300 στους 1.740, ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των φοιτητών συνεχίζει να αυξάνει. 

Η Σύγκλητος απαιτεί την αλλαγή του ισχύοντος ελαστικού συστήματος των μετεγγραφών και τον καθορισμό άνω ορίου 15% στο ποσοστό επί των εισακτέων ανά Τμήμα, για τις μετεγγραφές, με σκοπό ν’ αποφευχθεί η μαζική μετακίνηση φοιτητών από τα περιφερειακά νέα τμήματα προς τα κεντρικά πανεπιστήμια, εξαιτίας της δημιουργίας πολλών νέων ομοειδών τμημάτων. Η Σύγκλητος αποφάσισε πως θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό τη λήψη μέτρων στο κρίσιμο ζήτημα των μετεγγραφών, ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότερη υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών στα Τμήματα του ΑΠΘ.

Να παρακολουθήσετε ένα σχετικό βίντεο για το Α.Π.Θ.

Leave a Reply