Επιστήμη

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΡΟΜΠΟΤ

Η ψηφιοποίηση, η αυτοματοποίηση και η εκθετική ανάπτυξη της επιστήμης της ρομποτικής αποτελούν ένα θετικό βήμα προς τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του ανθρώπου. Παρ’ όλα αυτά, εγκυμονεί κίνδυνος για αντικατάσταση χιλιάδων θέσεων εργασίας σε διάφορα επαγγέλματα από τα ρομπότ.

Το ποσοστό των τομέων απασχόλησης που εκτιμάται ότι θ’ αντικατασταθούν μετά το πέρας δέκα ετών, αντιστοιχεί περίπου στο 30%. Μάλιστα, από επίσημη ιστοσελίδα γαλλικής εφημερίδας, είναι δυνατός ο εντοπισμός των επαγγελμάτων που θα εξαφανιστούν εντός της επόμενης δεκαετίας.

Ένα παράδειγμα αποτελεί η απασχόληση με την ανάπτυξη και το σχεδιασμό ιστοσελίδων. Θεωρείται σύμφωνα με την εφημερίδα ότι υπάρχει εκτίμηση για την αντικατάσταση του επαγγέλματος από την τεχνητή νοημοσύνη, με πιθανότητα 60%. Άλλα επαγγέλματα όπου κινδυνεύουν ν’ αντικατασταθούν λόγω της αυτοματοποίησης, αποτελούν οι μεταφραστές, αλλά και οι αστυνομικοί και οδοντίατροι με πιθανότητα 42% και 34%, αντίστοιχα. Το επάγγελμα που κινδυνεύει με τη μικρότερη πιθανότητα να εκλείψει αποτελεί η δημοσιογραφία, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Αναλυτικότερα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΡΟΜΠΟΤ

Leave a Reply