Προκήρυξη Προγραμμάτων Σπουδών
Υποτροφίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (MEXT)

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα ανακοινώνει την προκήρυξη υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης για το ημερολογιακό έτος του 2021, σε Έλληνες υπηκόους, οι οποίοι αποσκοπούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως Eρευνητές (Research Students) για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. Το ηλικιακό όριο τους ορίζεται μέχρι τα 35 χρόνια.

Παράλληλα επιθυμούν να σπουδάσουν σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως Προπτυχιακοί Φοιτητές (Undergraduate Students) .Το ηλικιακό όριο τους ορίζεται από 17 μέχρι 25 ετών.

Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε στις 17 Ιουλίου.

Leave a Reply