Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΑΔΜΗΕ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 υποτροφίες συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30,000.00) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ερευνητική τους ενασχόληση σε θέματα σχετιζόμενα με την Ενέργεια και το Περιβάλλον. Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (katerina.tsalimi@uoc.gr), μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στον τοπικό τύπο (μέχρι και την 24η Ιουλίου 2020).

Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών www.sse.uoc.gr/news/472020.html

Για διευκρινήσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στην προκήρυξη, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω email: katerina.tsalimi@uoc.gr και mpalafa@uoc.gr ή στο τηλ. 2810 393620 κ. Ε. Μπαλάφα.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την αναλυτική προκήρυξη των υποτροφιών χορηγίας ΑΔΜΗΕ, την αίτηση και τη δήλωση προσωπικών δεδομένων

Leave a Reply