Νανοτεχνολογία
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, και Ιατρικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με πρωτοπόρα Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής διοργανώνουν από το 2002 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) διετούς φοίτησης, στις ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Ν&Ν). Το ΔΠΜΣ Ν&Ν θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά και καλύτερα ΠΜΣ στην Ευρώπη στις Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις 3 κατευθύνσεις:
1) Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων & Οργανικών Ηλεκτρονικών,
2) Νανομηχανική, Νανοβιοϋλικά & Νανοσωματίδια,
3) Νανοϊατρική – Νανοβιοτεχνολογία – Βιοηλεκτρονική, και
σε Διδακτορικό Δίπλωμα από τα αντίστοιχα Τμήματα.
Οι σπουδαστές παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στα Διεθνή Συνέδρια και Θερινά Σχολεία Νανοτεχνολογίας και Οργανικών Ηλεκτρονικών (NANOTEXNOLOGY) που διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάζονται επιστημονικά θέματα αιχμής από 700 ειδικούς επιστήμονες από 50 χώρες.
 
Για το Ακαδημαϊκο Ετος 2020-2021 το Τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ. ανακοινώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων µεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες” (ΔΠΜΣ Ν&Ν).

Μέγιστος αριθµός φοιτητών : ~ 23

Αίτηση 

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να καταθέσουν Αίτηση, και μαζί με αυτήν τα ακόλουθα:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
  2. Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ (Για τίτλους της αλλοδαπής)
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  5. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας
  6. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος
  7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις / Αποδεικτικά  εμπειρίας
  8. Συστατικές επιστολές
  9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος
  10. Πρόσφατη φωτογραφία

Η Αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τµήµατος Φυσικής ή στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Ν&Ν από 31 Αυγούστου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Leave a Reply