Νανοτεχνολογία
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΔΠΜΣ “ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ& ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ”

Το Τµήµα Φυσικής του Αριστοτελείου προκηρύσσει Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες”.

Το ΔΠΜΣ Ν&Ν παρέχει υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές σπουδές, με έμφαση στις επιστημονικές αρχές που δημιουργούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι σπουδαστές που παρακολουθούν το πρόγραμμα εφοδιάζονται με γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συμβολή με πρωτοποριακό τρόπο στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Στο πρόγραμμα είναι δυνατή η συμμετοχή έως 23 φοιτητών.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται στη Γραμματεία του Τµήµατος Φυσικής ή στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Ν&Ν, το χρονικό διάστημα από τις 26 Αυγούστου 2019 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες: nninfo@physics.auth.gr

Ιστοσελίδα προγράμματος : http://nn.physics.auth.gr

Leave a Reply