Διεθνές Πανεπιστήμιο
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο προκηρύσσει έξι (6) Αγγλόφωνα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών. Ειδικότερα, τα αγγλόφωνα προγράμματα που παρέχονται είναι:

  • MSc in Sustainable Agriculture
  • Executive MBA
  • MSc in Banking & Finance
  • MSc in International Accounting
  • MSc in Ηospitality and Tourism Management
  • ΜSc in Management

Περισσότερες Πληροφορίες: Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Leave a Reply