Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Τριτοβάθμια

ΑΜΙΣΘΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να καλύψει τις παρακάτω οκτώ (8) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, με άμεση έναρξη:

 1. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Συσκευασία και
  τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης με εφαρμογές στην εφοδιαστική
  αλυσίδα».
 2. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση
  εφοδιαστικής αλυσίδας & Αγροδιατροφικός Τομέας».
 3. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή
  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα με εφαρμογές στην εφοδιαστική».
 4. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση
  Επιχειρησιακών Πόρων και εφοδιαστική αλυσίδα».
 5. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική
  Αλυσίδα Αγροτικών προϊόντων & Νέες τεχνολογίες».
 6. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Άνθρωπο-κεντρικός
  προγραμματισμός (Human centered computing) με εφαρμογές στην εφοδιαστική
  αλυσίδα»
 7. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα ζωής &
  Αγροδιατροφικός Τομέας».
 8. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κυκλική Οικονομία
  & Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Πληροφορίες:
Γραμματεία τΔΙΓΕΣΕ: τηλ. 2262022569, e-mail: digese_19@aua.gr
Καθηγητής Π. Τριβέλλας (ΔΔΣ): ptrivel@aua.gr, ptrivel@yahoo.com,

Leave a Reply