Επιστήμες Υγείας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει 18 θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων. Οι ειδικότητες για τη στελέχωση θέσεων αφορούν κυρίως τον Ιατρικό κλάδο, αλλά υπάρχει διαθεσιμότητα και για ειδικότητες ψυχολογίας, διαιτολογίας, καθώς και ΤΕΦΑΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους.

Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για την Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής

Δύο (2) θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για την Γ΄ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής

Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για την Α΄ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής

Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για το ΠΜΣ «Κλινική & Πειραματική Νευροχειρουργική» της Ιατρικής Σχολής & Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για το ΠΜΣ «Κλινική & Πειραματική Νευροχειρουργική» της Ιατρικής Σχολής

Τρεις (3) θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για την Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία της Ιατρικής Σχολής

Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για το ΠΜΣ «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση & Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ» της Ιατρικής Σχολής

Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για την B΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία της Ιατρικής Σχολής

Δύο (2) θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για την Β΄ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής

Πέντε (5) θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για την Α΄ Κλινική Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων της Ιατρικής Σχολής

Leave a Reply