Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στις 29-08-2020 ξεκινά η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής στις εστίες,  για τους πρωτοετείς φοιτητές του ΑΠΘ. Η ιστοσελίδα των Εστιών είναι http://www.auth.gr/units/3409 , όπου υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από το πεδίο “έντυπα” http://www.auth.gr/units/3409/entypa , το έντυπο αίτησης και την υπεύθυνη δήλωση, στο πεδίο “δικαιολογητικά” http://www.auth.gr/units/3409/dikaiologitika.

Επίσης, παρέχονται πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις πρωτοετών φοιτητών και στο πεδίο “αποτελέσματα”  http://www.auth.gr/units/3409/apotelesmata , στους πίνακες εισδοχών και πίνακες σειράς κατάταξης όπου αναρτώνται μετά από τις συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε με φυσική παρουσία στο γραφείο της Επιμελητείας Α ΦΕΘ, στο ισόγειο του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη 17, έναντι της κλινικής “Κυανός Σταυρός”, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 2310 210 314 και με αυστηρή τήρηση των μέσων ατομικής προστασίας (τήρηση αποστάσεων – μάσκα – απολύμανση χεριών) είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση “Γραμματεία Α΄Φοιτητικής Εστίας, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, Σαράντα Εκκλησιές Θεσσαλονίκης, ΤΚ 54636”, και εν συνεχεία την επισήμανση “Περιέχει αίτηση εισδοχής για την ΦΕΘ”.
Το δικαιολογητικό βεβαίωση σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος Σχολής μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στο ΑΠΘ.
Η περίοδος εισδοχών κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρκεί έως τις 30 Απριλίου. Έως τότε κάθε φορά που κενώνονται θέσεις μετά από ορκωμοσίες, γίνεται εκ νέου επιλογή των αιτήσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα έγκρισης, στη βάση των πινάκων σειράς κατάταξης ανά κατηγορία, οι οποίοι μεταβάλλονται με κάθε νέα αίτηση που υποβάλλεται.

Την 1η Μαΐου οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ακυρώνονται και όσοι δεν έχει καταστεί δυνατόν να εισαχθούν μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, από 15 Μαΐου και μετά, ως φοιτητές παλαιών ετών.
Στις αναρτήσεις των αποτελεσμάτων έχουν γίνει δεκτοί όσοι αναγράφονται σε πίνακα εισδοχών. Οι πίνακες σειράς κατάταξης δεν αποτελούν πίνακες εισδοχών και αναρτώνται για να πληροφορούνται οι αιτούντες τη σειρά στην οποία κατατάχθηκαν κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής. Οι πίνακες σειράς κατάταξης είναι διαρκώς μεταβαλλόμενος με κάθε νέα αίτηση που υποβάλλεται.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων φέτος λόγω κορωνοϊού θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλο το έτος.

Leave a Reply